World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


แพ็คเกจวัคซีนป้องกันไอพีดี

 

โรคไอพีดี (IPD) เป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงในเด็ก ซึ่งสามารถติดต่อสู่กันได้ผ่านการไอหรือจามเหมือนกับการแพร่เชื้อไข้หวัดธรรมดา แต่ผู้ป่วยจะมีอาการร้ายแรงกว่าไข้หวัดมาก หากเด็กรายใดป่วยเป็นโรคดังกล่าวและไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตหรือพิการได้สูง เชื้อนิวโมคอคคัส เป็นเชื้อที่สามารถทำให้เกิดหูชั้นกลางอักเสบ ปอดอักเสบ  การติดเชื้อในกระแสเลือด ไซนัสอักเสบ รวมไปถึงการติดเชื้อของเยื่อหุ้มสมอง ทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้

สอบถามข้อมูล ศูนย์กุมารเวช (Pediatric Center) ชั้น 2

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ (WMC)

โทร 02-836-9999 ต่อ 2721-2

 ตั้งแต่วันที่ : 17 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563

ราคา : 8,400-9,999 บาท