World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


แพ็คเกจผ่าตัดริดสีดวง

 

ริดสีดวงทวาร’ เกิดจากภาวะที่หลอดเลือดดำที่อยู่ใต้เยื่อเมือกและผิวหนัง ในบริเวณทวารหนักเกิดการปูดพองเป็นหัว และมีการปริแตกของผนังหลอดเลือดขณะที่เราเบ่งอุจจาระทำให้มีเลือดออกมาด้วย

เนื่องมาจากมีภาวะความดันในหลอดเลือดดำสูงจากสาเหตุต่าง ๆ อาทิ ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด,ท้องผูก ขับถ่ายลำบาก เบ่งนาน, ใช้ยาระบายบ่อย, มีติ่งเนื้อยื่นออกมาขณะขับถ่าย, ทานอาหารที่มีกากใยน้อย, น้ำหนักตัวเกิน,ไอเรื้อรัง,ตั้งครรภ์ทำให้ขับถ่ายไม่สะดวก และอายุมากขึ้นทำให้กล้ามเนื้อหย่อนยาน

 

แพ็คเกจผ่าตัดริดสีดวง..ด้วยการผ่าตัด ราคา 79,000 บาท (นอนโรงพยาบาล 2 คืน) ราคาสำหรับคนไทย
ตั้งแต่วันนี้- 31 ธันวาคม 2563

สอบถามหรือปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง ชั้น 2
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ
โทร 02-836-9999 ต่อ 2621-3ตั้งแต่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ราคา : 79,000 บาท