World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


แพ็คเกจฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า สร้างภูมิ ลดความรุนแรงของเชื้อ
 
โรคพิษสุนัขบ้าระบาดหนัก!
 
เป็นแล้วตายทุกรายไม่มียารักษาได้
แต่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้า เป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีด 2 เข็ม ภายในระยะเวลา 7 วัน ซึ่งวัคซีนนี้สามารถฉีดได้ไม่จำกัดอายุ
 
 
สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง (Advanced Surgery Center) ชั้น 2
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ
โทร. 02 836 9999 ต่อ 2621-2
 


ตั้งแต่วันที่ : 23 กันยายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562

ราคา : 1,600 บาท