World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


เอกสิทธิ์พิเศษ สำหรับสมาชิก SCB PRIME
 
 
เอกสิทธิ์พิเศษ สำหรับสมาชิก SCB PRIME
ฟรี ปรึกษาปัญหานิ้วล็อค มือชา กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมือ
(จากปกติราคา 800 บาท)
จำกัด 1 สิทธิ์/1ท่าน
 
สอบถามข้อมูลและนัดหมายล่วงหน้า
โทร 02-836-9999 ต่อ 2621-2
วันนี้- 31 สิงหาคม 2561


ตั้งแต่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561