World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


"Drive Thru Test" เข้ารับบริการง่าย สะดวก รวดเร็ว เพียง 6 ขั้นตอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เปิดให้บริการ Drive Thru Test  ตรวจเชื้อโควิด-19  สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง แต่มีความประสงค์จะตรวจหาเชื้อ สามารถเดินทางมารับบริการได้ ทุกวัน ตั้งแต่ 08.00-18.00น. ด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้ารับบริการ ที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว เพียง 6 ขั้นตอน  

 

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ เพียงสแกน QR Code หรือ แอด Line :@wmchospital

 

ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ไปที่ “ริชเมนู” เลือกเมนู ลงทะเบียน/ประเมินความเสี่ยง COVID-19 Drive Thru Test ทำแบบประเมินความเสี่ยง ระบุวัน-เวลา ที่สะดวกในการเข้ารับบริการ ระบุข้อมูลส่วนตัว ให้ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงนะคะ ที่สำคัญควรกรอกที่อยู่ปัจจุบัน และเบอร์โทรติดต่อให้ชัดเจน เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการแจ้งผลการตรวจ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เลือก “ส่งแบบประเมิน”

 

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อลงทะเบียนและทำแบบประเมินความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งช่องทางชำระเงิน ผู้รับบริการดำเนินการโอนเงิน ตามข้อมูลนี้เลย ......

 

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้รับบริการ ดำเนินการแนบหลักฐานการชำระเงิน เพื่อยืนยันการชำระเงิน ให้ทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทราบ  

 

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่โทรแจ้งคอนเฟิร์ม วัน-เวลา นัดหมายกับทางผู้รับบริการ

 

ขั้นตอนที่ 6  เมื่อถึงวันเข้ารับบริการ ผู้รับบริการขับรถผ่านเข้าจอดจุดยืนยันตัวตน เปิดกระจก โดยไม่ต้องลงจากรถ  

· แสดงบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตน

· ขับรถไปยังจุดเก็บตัวอย่าง เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกและคอ เพื่อส่งห้องปฎิบัติการตรวจ

· จบกระบวนการรับบริการตรวจเชื้อ COVID-19 ด้วยรูปแบบ Drive Thru Test ผู้รับบริการเดินทางกลับได้ค่ะ

· หลังจากนั้นภายใน 2 วัน จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลการตรวจ และส่งผลการตรวจ ไปให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ที่ระบุไว้ ดังนั้นข้อมูลที่ผู้รับบริการกรอกต้องครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริงนะคะ 

 

มาตรการป้องกัน มั่นใจตลอดการรับบริการ 

ทุ่มเทการรักษา คุ้มค่าการบริการ วางใจแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์โรคติดเชื้อในปอด และคัดกรอง COVID-19  โทร 02 836 9999

 
ตั้งแต่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563

ราคา : 6500 บาท