World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ตรวจคัดกรองเบาหวาน ในราคาเบาๆ

 

เบาหวาน Diabetes
เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะวัยสูงอายุและคนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ซึ่งโรคเบาหวานนั้น เมื่อเป็นแล้วผู้ป่วยจะไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ นอกจากปฏิบัติตามวิธีการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง เพื่อประคองอาการของโรคไม่ให้ทวีความรุนแรงนั่นเอง 
 
สาเหตุของโรคเบาหวาน
• กรรมพันธุ์
• ความอ้วน
• ความผิดปกติของตับอ่อน
• นิสัยการรับประทานอาหาร
 
สัญญาณอันตราย ส่งผลต่อการเป็นโรคเบาหวาน
อ่อนเพลียง่าย, น้ำหนักลดลง, ปัสสาวะบ่อย, หิวน้ำมากกว่าปกติ มีอาการตาพร่ามัวลงอย่างไม่ทราบสาเหตุ, ปวดขา หรือปวดเข่า ผิวหนังแห้ง, เป็นฝีตามตัวได้บ่อยๆ, อารมณ์แปรปรวน โมโหง่ายแผลมักหายช้า ไม่แห้งสนิท หรือไม่ขึ้นสะเก็ดเสียที
 
“หากคุณมีอาการเหล่านี้ ตรวจคัดกรองเบาหวาน  ในราคาเบาๆ”
 
ตรวจเบื้องต้น
ราคาปกติ 4,000 บาท 
โปรแกรมเหมาจ่าย 1,200 บาท
 
ตรวจประจำปี
ราคาปกติ 8,000 บาท
โปรแกรมเหมาจ่าย  3,500 บาท
 
*วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561
 
หมายเหตุ
ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
กรุณางดน้ำงดอาหารก่อนมาเจาะเลือด อย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง (Advanced Internal Medicine)
ชั้น 2 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
โทร. 02-836-9999 ต่อ 2921-2
 


ตั้งแต่วันที่ : 27 เมษายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561

ราคา : 1,200 บาท