World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


จองแพ็กเกจคลอด รับฝากครรภ์ ตลอดอายุครรภ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
ข่าวดี สำหรับลูกค้าใหม่
จองแพ็กเกจคลอด ภายในวันที่ 1 กรกฏาคม - 31 สิงหาคม 2561 เท่านั้น
พร้อมรับ ฝากครรภ์ ตลอดอายุครรภ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
*เงื่อนไขและรายอะเ อียดเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด
 
การคลอดบุตรแบบผ่าตัดคลอด
(4 วัน 3 คืน)
Cesarean Package with Spinal Block
ราคา 65,000 บาท
 
การคลอดบุตรแบบคลอดธรรมชาติ
(3 วัน 2 คืน)
Normal Labor Package (NL)
ราคา 45,000 บาท
 
*โปรแกรมฝากครรภ์ไม่มีค่าใช้จ่าย
 ไม่ครอบคลุม
• การแพ้ท้องอย่างรุนแรง       
• การแท้งบุตร     
• การตั้งครรภ์นอกมดลูก
• การรักษาระหว่างตั้งครรภ์ การเจ็บป่วยอื่นๆ 
  และภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์
  เช่น เป็นไข้ อุบัติเหตุ การคลอดก่อนกำหนด ครรภ์เป็นพิษ 
  เลือดออกรกเกาะต่ำ ครรภ์แฝด
• ค่าวัคซีน,ค่ายารักษา,ยาประจำตัวต่างๆ ที่ต้องได้รับระหว่าง
  ตั้งครรภ์ และยาบำรุง 
• การตรวจพิเศษ เช่น การเจาะน้ำคร่ำ, ทันตกรรม, ธาราบําบัด
• การเจาะเลือดตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรมขณะตั้งครรภ์ 
• การรับวัคซีนป้องกันโรคระหว่างตั้งครรภ์
• การตรวจเบาหวานในมารดาตั้งครรภ์ 
• การตรวจหาโรคธาลัสซีเมีย 
• การตรวจอัลตราซาวน์ระหว่างตั้งครรภ์ (U/S.2D) 
• การตรวจอัลตราซาวน์  4 มิติ (U/S. 4D,Anomaly scan) 
  เพื่อตรวจหาความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์โดยแพทย์เฉพาะทาง
 
*** ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทย ***
ผ่อน 0% กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา (Obstetric & Gynaecology Center)
ชั้น 2 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โทร 02-836-9999 ต่อ 4721,4722


ตั้งแต่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561

ราคา : 45,000 บาท