World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


แสดงผล 15 หัวข้อจากทั้งหมด 189 หัวข้อ หน้า :

ประกาศผลโครงการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “โรงพยาบาลในฝัน” 30 มีนาคม 2561 18:20:10 ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการลงคะแนน จำนวน 5 รางวัลผู้ที่ได้รับรางวัลจากการลงคะแนน จำนวน 5 รางวัล
งานสัมมนา Teamwork & Happy Workplace 14 มีนาคม 2561 16:28:55 จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างมิตรภาพดีๆ ของแต่ละหน่วยงาน โดยมีผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของแต่ละหน่วยงาน ร่วมกันวางแผนเพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่จัดเจนเป็นรูปธรรมและนำมาปฏิบัติได้จริงจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างมิตรภาพดีๆ ของแต่ละหน่วยงาน โดยมีผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของแต่ละหน่วยงาน ร่วมกันวางแผนเพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่จัดเจนเป็นรูปธรรมและนำมาปฏิบัติได้จริง
กิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 16 มีนาคม 2561 17:57:50 กิจกรรมสร้างความบันเทิงให้ผู้สูงอายุ ด้วยการร้องเพลงและเต้นลีลาศ ไลน์แดนซ์ ที่สร้างความบันเทิงและรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุเป็นอย่างมากกิจกรรมสร้างความบันเทิงให้ผู้สูงอายุ ด้วยการร้องเพลงและเต้นลีลาศ ไลน์แดนซ์ ที่สร้างความบันเทิงและรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก
คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เข้าแนะนำโรงพยาบาล กับ Mr. Myo Myint Than เอกอัครราชทูตพม่าประจำประเทศไทย 9 มีนาคม 2561 15:04:55 นำโดยคุณกันตพร หาญพาณิชย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายปฏิบัติการ การตลาดไทยนำโดยคุณกันตพร หาญพาณิชย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายปฏิบัติการ การตลาดไทย
ให้บริการออกหน่วยรถตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ( Mobile Check Up Center: MCU ) แก่ บริษัท มุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด 28 กุมภาพันธ์ 2561 14:44:29 โดยทีมแพทย์ พยาบาล พร้อมนักเทคนิคการเเพทย์ เพื่อตรวจเช็คสุขภาพให้กับพนักงานของบริษัทเเบบครบวงจร ด้วยมาตรฐานวิชาชีพโดยทีมแพทย์ พยาบาล พร้อมนักเทคนิคการเเพทย์ เพื่อตรวจเช็คสุขภาพให้กับพนักงานของบริษัทเเบบครบวงจร ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
บางกอก เชน ฮอสปิทอล โดยโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล และโรงพยาบาลในเครือ จัดวิ่งการกุศลเพื่อคนพิการ “วิ่งให้ทัน” 20 กุมภาพันธ์ 2561 17:19:09 ภายในงานอบอุ่นไปด้วยนักวิ่งและน้องๆ คนพิการที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกครื้น โดยมีนางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ “ผู้สำรวจความสุขคนไข้” เป็นตัวแทนจัดกิจกรรมภายในงานอบอุ่นไปด้วยนักวิ่งและน้องๆ คนพิการที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกครื้น โดยมีนางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ “ผู้สำรวจความสุขคนไข้” เป็นตัวแทนจัดกิจกรรม
รพ. เวิลด์เมดิคอล จัดกิจกรรมอบรมคุณแม่คุณภาพ เวิร์คช้อปเตรียมความพร้อม 29 มกราคม 2561 16:43:18 และเทคนิคการตั้งชื่อมงคลให้ลูกน้อย จาก อาจารย์ ไผ่ นางฟ้าประกาศิต นักพยากรณ์ชื่อดังจากเว็บ MThai ณ ห้องประชุม ชั้น 22 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลและเทคนิคการตั้งชื่อมงคลให้ลูกน้อย จาก อาจารย์ ไผ่ นางฟ้าประกาศิต นักพยากรณ์ชื่อดังจากเว็บ MThai ณ ห้องประชุม ชั้น 22 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
โครงการ“วิ่งให้ทัน” รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมวิ่งเพื่อสร้างคุณค่าแก่คนพิการ 15 พฤศจิกายน 2560 18:05:27 เพื่อจัดหารายได้เข้ากองทุนนำไปมอบให้แก่ 3 มูลนิธิเพื่อคนพิการ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561เพื่อจัดหารายได้เข้ากองทุนนำไปมอบให้แก่ 3 มูลนิธิเพื่อคนพิการ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล 5 มกราคม 2561 15:29:29 ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมทำบุญตักบาตรประจำปีดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมทำบุญตักบาตรประจำปี
นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ “ผู้สำรวจความสุขคนไข้” โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล และทีมผู้บริหารจาก รพ เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เป็นตัวแทนมอบเงิน ให้กับ ตูน บอดีสแลม จำนวน 1 เเสนบาท 26 ธันวาคม 2560 19:19:36 เพื่อร่วมสมทบทุนให้กับโครงการ "ก้าวคนละก้าว" โดยยอดเงินบริจาครวมปัจจุบันเกือบ 1.2 พันล้านบาท เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อร่วมสมทบทุนให้กับโครงการ "ก้าวคนละก้าว" โดยยอดเงินบริจาครวมปัจจุบันเกือบ 1.2 พันล้านบาท เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โดย บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับ คอสมอส ฮอสปิทอล ปากีสถาน 14 ธันวาคม 2560 10:02:16 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และคุณภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เดินทางไปยังกรุงลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน เพื่อลงนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท COSMOS Hospital Private Limited ("COSMOS")บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และคุณภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เดินทางไปยังกรุงลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน เพื่อลงนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท COSMOS Hospital Private Limited ("COSMOS")
ประกาศผลการตัดสินประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “โรงพยาบาลในฝัน” 16 มกราคม 2561 16:53:12 น้องๆ อายุ 6-9 ปี ในพื้นที่ รร.ในพื้นที่จังหวัด นนทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้องๆ อายุ 6-9 ปี ในพื้นที่ รร.ในพื้นที่จังหวัด นนทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ผ่านการรับรองมาตรฐาน DNV GL 12 ธันวาคม 2560 15:01:38 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลในระดับสากลจาก DNV GL ( ดีเอ็นวี จีแอล ) ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิคโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลในระดับสากลจาก DNV GL ( ดีเอ็นวี จีแอล ) ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิค
คุณบี มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์ นักแสดงชื่อดัง เข้ารับการรักษาอาการไข้หวัด ที่ รพ.เวิลด์เมดิคอล 28 พฤศจิกายน 2560 14:23:33 ทางโรงพยาบาล ขอเป็นกำลังใจให้คุณบี สุขภาพแข็งแรงและสดใส ในเร็ววันทางโรงพยาบาล ขอเป็นกำลังใจให้คุณบี สุขภาพแข็งแรงและสดใส ในเร็ววัน
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน JCI Edition 6 ( Re-Accreditation) 14 พฤศจิกายน 2560 11:04:04 จากสถาบันรับรองคุณภาพ ของ Joint Commission International Accreditation ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560จากสถาบันรับรองคุณภาพ ของ Joint Commission International Accreditation ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
แสดงผล 15 หัวข้อจากทั้งหมด189 หัวข้อ หน้า :