World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


แสดงผล 15 หัวข้อจากทั้งหมด 210 หัวข้อ หน้า :

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ร่วมออกบูธกิจกรรม Healthy Living Fair 2018 !! 17 กันยายน 2561 17:05:29 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ร่วมออกบูธกิจกรรม Healthy Living Fair 2018 !! ณ ศูนย์เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ กิจกรรมดีๆ ที่รวมเอาที่สุดแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพจาก Startup ทั่วประเทศโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ร่วมออกบูธกิจกรรม Healthy Living Fair 2018 !! ณ ศูนย์เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ กิจกรรมดีๆ ที่รวมเอาที่สุดแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพจาก Startup ทั่วประเทศ
Hospital Management Aasia visit to World Medical Hospital 17 กันยายน 2561 14:09:39 คุณภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ กรรมการบริหาร บริษัทบางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด ( มหาชน ) พร้อมด้วย ภก.สุพล คงสัจวิวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ ให้การต้อนรับคณะแพทย์และพยาบาลจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชนอาเซียนคุณภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ กรรมการบริหาร บริษัทบางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด ( มหาชน ) พร้อมด้วย ภก.สุพล คงสัจวิวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ ให้การต้อนรับคณะแพทย์และพยาบาลจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชนอาเซียน
คุณบุ๋ม ปนัดดา เข้ารับการรักษาอาการภูมิแพ้ ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล 21 สิงหาคม 2561 15:23:38 ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เข้ามอบกระเช้าดอกไม้เยี่ยมไข้ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เข้ามอบกระเช้าดอกไม้เยี่ยมไข้
บางกอกเชน ฮอสปิทอล เปิดตัวโครงการ บุญรักษา “สงฆ์ไทยห่างไกลโรค” 3 สิงหาคม 2561 15:07:40 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แด่พระสงฆ์มูลค่ารวม 1.4 ล้านบาทฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แด่พระสงฆ์มูลค่ารวม 1.4 ล้านบาท
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตคูเวต พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมศูนย์รักษาแผลเบาหวาน 26 กรกฎาคม 2561 12:12:11 ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้การต้อนรับ มร.อับดุลลาห์ อัล-ชาร์ฮาน ทูตคูเวตประจำประเทศไทยและคณะศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้การต้อนรับ มร.อับดุลลาห์ อัล-ชาร์ฮาน ทูตคูเวตประจำประเทศไทยและคณะ
ศูนย์รักษาแผลเบาหวาน โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้การต้อนรับ คณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศจากคูเวต 26 กรกฎาคม 2561 16:30:12 นำโดย His Lt.colkhaled A M H Alhudaib ที่ให้เกียรติเดินทางเข้าเยี่ยม และพูดคุยกับผู้เข้ารับการรักษาแผลเบาหวานชาวอาหรับนำโดย His Lt.colkhaled A M H Alhudaib ที่ให้เกียรติเดินทางเข้าเยี่ยม และพูดคุยกับผู้เข้ารับการรักษาแผลเบาหวานชาวอาหรับ
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมศูนย์รักษาแผลเบาหวาน 20 กรกฎาคม 2561 14:11:44 ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้การต้อนรับ เชคญัสซิม บิน อับดุล เราะฮ์มาน บิน มุฮัมมัด อาลอับดุลเราะฮ์มาน อาลษานีศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้การต้อนรับ เชคญัสซิม บิน อับดุล เราะฮ์มาน บิน มุฮัมมัด อาลอับดุลเราะฮ์มาน อาลษานี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เข้าพบทูตคูเวตประจำประเทศไทย 13 มิถุนายน 2561 14:02:59 ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล นำทีมแพทย์ , สหแพทย์ และทีมงานประจำศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เข้าพบศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล นำทีมแพทย์ , สหแพทย์ และทีมงานประจำศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เข้าพบ
ท่านทูตคูเวตประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมผู้เข้ารับการรักษา ณ ศูนย์รักษาแผลเบาหวาน 13 มิถุนายน 2561 13:18:36 ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้การต้อนรับ มร.อับดุลลาห์ อัล-ชาร์ฮาน ทูตคูเวตประจำประเทศไทยศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้การต้อนรับ มร.อับดุลลาห์ อัล-ชาร์ฮาน ทูตคูเวตประจำประเทศไทย
คุณดี้ - นิติพงษ์ ห่อนาค เข้ารับการรักษาอาการป่วย 5 มิถุนายน 2561 15:09:47 คุณสุชาดา จันทรคำ หัวหน้าแผนกผู้ตรวจการพยาบาล เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เข้ามอบกระเช้าดอกไม้เยี่ยมไข้คุณสุชาดา จันทรคำ หัวหน้าแผนกผู้ตรวจการพยาบาล เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เข้ามอบกระเช้าดอกไม้เยี่ยมไข้
งานสัมมนาเรื่อง European Wound Management Association (EWMA2018) ณ ประเทศโปแลนด์ 25 พฤษภาคม 2561 13:27:42 นพ. บริพัตร วงศ์ประชุม ศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ได้มีการบรรยายการรักษาเกี่ยวกับเนื้อเยื่อตายในผู้ป่วยเบาหวานในหลายๆรูปแบบ ซึ่งสามารถรักษาและฟื้นฟูเนื้อเยื่อได้ โดยไม่จำเป็นต้องตัดอวัยวะทิ้งทั้งหมดนพ. บริพัตร วงศ์ประชุม ศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ได้มีการบรรยายการรักษาเกี่ยวกับเนื้อเยื่อตายในผู้ป่วยเบาหวานในหลายๆรูปแบบ ซึ่งสามารถรักษาและฟื้นฟูเนื้อเยื่อได้ โดยไม่จำเป็นต้องตัดอวัยวะทิ้งทั้งหมด
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมระบบการทำงาน 22 พฤษภาคม 2561 14:23:52 ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการบริการสุขภาพ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อการตอบสนองยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารงานของคณะแพทยศาสตร์ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการบริการสุขภาพ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อการตอบสนองยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารงานของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ร่วมกิจกรรม “BABY KIDS FAIR 2018” พร้อมจัดการแข่งขันตอบคำถามจากภาพ ชิงเงินรางวัลสูงสุด 5,000 บาท 30 เมษายน 2561 17:28:11 เพื่อให้เยาวชนอายุ 2.5 - 4 ปี ร่วมแข่งขัน ฝึกไหวพริบจากภาพ เสริมสร้างพัฒนาการ ณ BCC Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวเพื่อให้เยาวชนอายุ 2.5 - 4 ปี ร่วมแข่งขัน ฝึกไหวพริบจากภาพ เสริมสร้างพัฒนาการ ณ BCC Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
เปิดตัวหนังสือ "วัคซีนคิดบวก" โดยผู้สำรวจความสุขคนไข้ สร้างแรงบันดาลใจให้คนไข้ในรูปแบบต่างๆ 30 เมษายน 2561 14:28:57 น้องธันย์ ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ เปิดตัวหนังสือเล่มที่ 2 "วัคซีนคิดบวก" ที่รวบรวมความคิดพลังบวก แนวทางให้กำลังใจคนไข้ ในรูปแบบต่างๆ จากประสบการณ์การทำงานน้องธันย์ ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ เปิดตัวหนังสือเล่มที่ 2 "วัคซีนคิดบวก" ที่รวบรวมความคิดพลังบวก แนวทางให้กำลังใจคนไข้ ในรูปแบบต่างๆ จากประสบการณ์การทำงาน
บุคลากรโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร 11 เมษายน 2561 14:34:31 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย
แสดงผล 15 หัวข้อจากทั้งหมด210 หัวข้อ หน้า :