World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


แสดงผล 15 หัวข้อจากทั้งหมด 207 หัวข้อ หน้า :

กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์และโรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรักษาพยาบาลและการให้บริการแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและครอบครัว กับสำนักงานศาลยุติธรรม 4 กันยายน 2557 16:56:19 กลุ่มโรงพยาบาลเครือ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) และสำนักงานศาลยุติธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรักษาพยาบาล และการให้บริการแก่ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการกลุ่มโรงพยาบาลเครือ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) และสำนักงานศาลยุติธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรักษาพยาบาล และการให้บริการแก่ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ
โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในกิจกรรม HomePro Shape ชั่ง วัด จัด ทรง (เริ่มเปลี่ยน=เปลี่ยน) 26 มิถุนายน 2557 14:26:55 คุณพัชราวลัย บุนนาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ(พัฒนาธุรกิจการตลาด) โรงพยาบาล WMC มอบรางวัลชนะเลิศ โปรแกรมตรวจสุขภาพคุณพัชราวลัย บุนนาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ(พัฒนาธุรกิจการตลาด) โรงพยาบาล WMC มอบรางวัลชนะเลิศ โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ )จัดกิจกรรม Branding Workshop WMC ให้กับบุคคลากรภายในองค์กร 22 กุมภาพันธ์ 2557 13:10:05 Branding Workshop WMC กิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจ WMCBranding Workshop WMC กิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจ WMC
โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) จัดสัมมนาเรื่อง มะเร็งลำไส้ใหญ่ ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม” ให้กับบมจ. อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต 9 เมษายน 2557 16:13:14 โรงพยาบาล WMC จัดงานสัมมนาให้กับบมจ. อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต ให้ความรู้และตอบข้อซักถามในหัวข้อ “มะเร็งลำไส้ใหญ่ ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม”โรงพยาบาล WMC จัดงานสัมมนาให้กับบมจ. อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต ให้ความรู้และตอบข้อซักถามในหัวข้อ “มะเร็งลำไส้ใหญ่ ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม”
โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) ร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 14 มีนาคม 2557 13:31:29 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ชาวโฮมโปรทุกท่าน หันมาใส่ใจสุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้นพร้อมนำความรู้ที่ได้รับจากเข้าร่วมกิจกรรมไปปฎิบัติจริงเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ชาวโฮมโปรทุกท่าน หันมาใส่ใจสุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้นพร้อมนำความรู้ที่ได้รับจากเข้าร่วมกิจกรรมไปปฎิบัติจริง
โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) ร่วมให้บริการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขัน “บาสเก็ตบอลจูเนียร์คัพ 2014″ 7 มีนาคม 2557 09:54:13 ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์)จัดกิจกรรม ครบเครื่อง...เรื่องผู้หญิง 26 กุมภาพันธ์ 2557 15:07:53 ร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ จากการทำโปรแกรมยกกระชับผิวหน้าร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ จากการทำโปรแกรมยกกระชับผิวหน้า
กิจกรรม “Healthy & Happy child” By WMC 18 มกราคม 2557 11:24:13 โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) ร่วมกับ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ส่งมอบความสุขและสุขภาพดีเนื่องในโอกาสวันเด็กโรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) ร่วมกับ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ส่งมอบความสุขและสุขภาพดีเนื่องในโอกาสวันเด็ก
โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) ซ้อมแผนตั้งรับอุบัติภัยหมู่ 28 พฤศจิกายน 2556 10:20:39 ซ้อมแผนตั้งรับอุบัติภัยหมู่ เพื่อให้มีความเข้าใจถึงแผนตั้งรับอุบัติเหตุหมู่ของโรงพยาบาลซ้อมแผนตั้งรับอุบัติภัยหมู่ เพื่อให้มีความเข้าใจถึงแผนตั้งรับอุบัติเหตุหมู่ของโรงพยาบาล
นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมพิธีไหว้ศาล และทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ชั้น 24 โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) 23 พฤศจิกายน 2556 08:34:49 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีไหว้ศาล (พระพรฐ, พระชัย, ศาลตายาย) และทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ชั้น 24 พร้อมถวายภัตตราหาร เจิมและพรมน้ำมนต์จากพระสงฆ์วัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีไหว้ศาล (พระพรฐ, พระชัย, ศาลตายาย) และทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ชั้น 24 พร้อมถวายภัตตราหาร เจิมและพรมน้ำมนต์จากพระสงฆ์วัดชลประทานรังสฤษดิ์
โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) จัดกิจกรรมร่วมกับ บ.เอไอเอ จำกัด ภายใต้ชื่องาน “THE MOVIE DAY” ณ สยามพารากอน 19 พฤศจิกายน 2556 08:24:08 โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) จัดกิจกรรมร่วมกับ บ.เอไอเอ จำกัด เชิญกลุ่มลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ AIA เริ่มตั้งแต่ 500,000 – 1,000,000 บาท เข้าร่วมกิจกรรมโรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) จัดกิจกรรมร่วมกับ บ.เอไอเอ จำกัด เชิญกลุ่มลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ AIA เริ่มตั้งแต่ 500,000 – 1,000,000 บาท เข้าร่วมกิจกรรม
รพ.เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมสัมมนา ในงาน “Happy Healthy Women” 31 สิงหาคม 2556 13:03:31 รพ.เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องสุขภาพความลับสำหรับผู้หญิง ในงาน “Happy Healthy Women”รพ.เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องสุขภาพความลับสำหรับผู้หญิง ในงาน “Happy Healthy Women”
แสดงผล 15 หัวข้อจากทั้งหมด207 หัวข้อ หน้า :