World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดงานสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อ “รู้เท่าทันโรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูง”

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดงานสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อ “รู้เท่าทันโรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูง”

 

งานสัมนา “รู้เท่าทันโรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูง” รวมไปถึงหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ  
โดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจาก โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล 

- “รู้เท่าทันโรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูง” 
โดย นพ.ธวัชชัย ภาสุรกุล แพทย์ผู้ชำนาญการโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

- การให้ความรู้เรื่อง “อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน”
โดย คุณ ฐาปนี ขวัญเมือง หัวหน้านักโภชนาการ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

- ให้ความรู้และแนะนำเรื่อง “ความสำคัญของยาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและไขมันในเลือดสูง”
โดย ภญ.กมลชนก คงเพ็ง เภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน

เมื่อช่วงเช้านี้ (3 ส.ค 62) ณ ห้องประชุม Sky Hall ชั้น 22 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ 

 

 

 

Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : info@theworldmedicalcenter.com