World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ส่งความสุขในช่วงเทศกาลตรุษจีน
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ส่งความสุขในช่วงเทศกาลตรุษจีน
 
ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล พร้อมด้วยน้องธันย์ ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ ผู้สำรวจความสุขคนไข้ ร่วมส่งความสุขในวันตรุษจีน เทศกาลสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ให้กับผู้เข้ารับการรักษาและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ด้วยการมอบส้มมงคล พร้อมพูดคุยอวยพร สร้างรอยยิ้มให้กับผู้เข้ารับการรักษาและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างทั่วหน้า ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : info@theworldmedicalcenter.com