World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2562
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2562
 
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day 2562" เพื่อให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์และร่วมเเรงร่วมใจกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ในพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาล เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ รักษาความสะอาด เเละทำให้สภาพเเวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น  โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานเปิดงาน  ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนเเจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆ นี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : info@theworldmedicalcenter.com