World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตคูเวต พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมศูนย์รักษาแผลเบาหวาน

ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ให้การต้อนรับ มร.อับดุลลาห์ อัล-ชาร์ฮาน ทูตคูเวตประจำประเทศไทยและคณะ  ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เป็นครั้งที่ 2 เพื่อเยี่ยมชมแนวและนวัตกรรมการรักษาที่มีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ป่วยชาวอาหรับ ภายใต้การดูแลรักษาโดย นพ.บริพัตร วงศ์ประชุม  ด้วยบรรยายที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ณ ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า ชั้น 10 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

 

 

 

Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : info@theworldmedicalcenter.com