World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


สัมนาวิชาการ รู้ทันโรคตับ

 

สัมนาวิชาการ รู้ทันโรคตับ
31 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
 
กำหนดการ
08:30 - 09:30  ลงทะเบียน
09:30 - 10:30  บรรยาย โรคตับ โดย พันโท นพ.ธรณัส กระต่ายทอง อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารโรคตับ, เวชศาสตร์ชะลอวัย
• การทำงานความสำคัญของตับ
• โรคตับอักเสบ
  - Hepalilie C
  - Hepalilie B
• ไขมันในตับ
• ตับแข็ง
10:30 - 12:00  ข้อดีของการตรวจ FibroScan (ตรวจภาวะตับอักเสบและไขมันพอกตับ ฟรี 10 ท่าน จับฉลาก)
12.00 - 13:00  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 15:00  บรรยาย มะเร็งตับ โดย นพ.สมนึก ศิริพานทอง กรรมการสมาคมเซลล์บำบัดไทย
15.00  ถาม - ตอบ ปัญหาสุขภาพ
 
สอบถามข้อมูล
ศูนย์โรคทางเดินอาหารและเอ็นโดสโคป
Advanced Gastro-endoscopy Center
ชั้น 3 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
โทร 02 836 9999 ต่อ 3821 (8.000-17.00 น.)
Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : info@theworldmedicalcenter.com