World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2560

      วันที่ 18 กันยายน 2560 - โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ร่วมกับ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จัดสถานการณ์จำลอง การซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2560 ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ  โดยเป็นการซ้อมเหตุระเบิด ที่เกิดขึ้น ณ อาคารโมโนสเตเดี่ยม ถนนชัยพฤกษ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์เมื่อมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ในกรณีเกิดสถานการณ์จริง  เพื่อให้หน่วยงานของโรงพยาบาลเวิลเมดิคอล ได้ซักซ้อมความเข้าใจในการทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้พร้อมรับมือกับอุบัติภัยหมู่ ซึ่งสถานการณ์จำลองมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมจำนวน 11 ราย โดยมีทีมแพทย์พร้อมพยาบาล เร่งให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่  

 

 

 

 

 

 

 

 

Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : info@theworldmedicalcenter.com