World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล สนับสนุนเครื่องกระตุกหัวใจ ในโครงการ Happy Heart ให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัฒนา

 
บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล สนับสนุนเครื่องกระตุกหัวใจ 
ในโครงการ Happy Heart ให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัฒนา
 
ผศ.พญ. สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คุณกัณตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเครื่องกระตุกหัวใจ หรือ AED จำนวน 8 เครื่อง มูลค่า 792,000 บาท ในโครงการ Happy Heart ให้กับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด  (มหาชน)  เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัล โดยมี คุณอิศเรศ จิราธิวัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และคุณปิติพร ชุติสิริวัฒนา  ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กลุ่มงานสื่อสารการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์การตลาดโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ 
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-836-2146
Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : info@theworldmedicalcenter.com