World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


 • WMC Channel วิดีโอแนะนำ โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอล)

  เเนะนำคุณหมอ

  ประสบการณ์การรักษา

  บทความสุขภาพ

  • เอ็นข้อศอกอักเสบ โรคฮอตฮิตคนชอบออกกำลัง

   หนึ่งในอาการที่กวนใจใครหลายคนนั้นก็คือ อาการปวดบริเวณข้อศอก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นั้นเกิดจากจุดเกาะเอ็นและเอ็นบริเวณข้อศอกอักเสบ โดยอาการเกิดจากการใช้งานมือ ข้อมือและข้อศอกมากเกินไป หรือต้องใช้งานในลักษณะเดิมซ้ำไปซ้ำมาทำให้เกิดการอักเสบขึ้น
   อ่านเพิ่มเติม >>