World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


 • WMC Channel วิดีโอแนะนำ โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอล)

  เเนะนำคุณหมอ

  ประสบการณ์การรักษา

  บทความสุขภาพ

  • มะเร็งกระเพาะอาหาร

   มะเร็งกระเพาะอาหาร ถือเป็นภัยเงียบที่น่ากลัว เพราะหลายคนกว่าจะรู้ตัวว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งก็ลามถึงขั้นระยะสุดท้ายเสียแล้ว
   อ่านเพิ่มเติม >>