World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


 • WMC Channel วิดีโอแนะนำ โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอล)

  เเนะนำคุณหมอ

  ประสบการณ์การรักษา

  บทความสุขภาพ

  • อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ (Ultrasound 4 D)

   อัลตร้าซาวด์ สมัยใหม่นั้น เครื่องจะเก็บสะสมปริมาตรของเสียงที่สะท้อนออกมาจากหัวตรวจในแบบดิจิทัล และแสดงภาพออกมาเป็นภาพ 3 มิติ ซึ่งมีความลึกของภาพ ทำให้ภาพของทารกดูเหมือนจริงมากยิ่งขึ้น
   อ่านเพิ่มเติม >>