World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ขับถ่ายเป็นเลือด ภัยเงียบ อันตรายมากกว่าที่คิด

ขับถ่ายเป็นเลือด ภัยเงียบ อันตรายมากกว่าที่คิด

 

การขับถ่ายเรื่องปกติที่ทุกคนต้องทำเป็นกิจวัตร แต่ความเป็นจริงแล้วอาจมีอันตรายแอบแฝงอยู่ซึ่งหากพบความผิดปกติบางอย่างเช่น พบเลือดที่ปนมากับอุจจาระ ร่วมกับมีอาการเจ็บที่บริเวณรูทวารหรือปวดท้องร่วมอยู่ด้วย อาจเป็นภัยเงียบที่นำไปสู่โรคร้ายได้อย่างไรก็ตามอันตรายที่มาจากการขับถ่ายเป็นเลือด(Hematochezia)สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่

 

1. ทางเดินอาหารส่วนต้น

2. ทางเดินอาหารส่วนกลาง

3. ทางเดินอาหารส่วนปลาย

 

 

 

อาการที่เกิดขึ้น                             

 

โดยภาวะเลือดออกช่วงแรก จะมีลักษณะเป็นเลือดสีแดง เมื่อเลือดออกมาสักพัก ก็จะใช้เวลาหรือมีการทำปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะ เลือดสีแดงจะมีการเปลี่ยนสีกลายเป็นสีดำ ดังนั้นถ้าสมมุติว่าเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนต้น ส่วนใหญ่มักจะเป็นเลือดสีดำ และสำหรับโรคที่ตามมาในเรื่องของเลือดออกในทางเดินระบบอาหาร ต้องแบ่งออกเป็นแต่ละส่วนของทางเดินระบบอาหารว่าเป็นส่วนไหนเช่น

1.ทางเดินอาหารส่วนต้น ปัญหาเลือดออกส่วนใหญ่มักจะมาจากเรื่องของการอักเสบหรือว่าการเป็นแผลในกระเพาะซึ่งการเป็นแผลในกระเพาะสามารถนำมาซึ่งกระเพาะอาหารทะลุได้รวมถึงปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่สำหรับทางเดินอาหารส่วนต้นที่ต้องคอยเฝ้าระวัง คือเรื่องมะเร็งในกระเพาะอาหาร ซึ่งในปัจจุบัน มีสัดส่วนคนไข้ที่เป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารมากขึ้นเรื่อยๆ

2.ทางเดินอาหารส่วนปลาย ปัญหาที่เจอได้บ่อยที่สุดในเรื่องทางเดินอาหารส่วนปลายที่มีเลือดออกก็คือภาวะเลือดออกจากริดสีดวงทวารแต่ในขณะเดียวกันต้องคอยเฝ้าระวังปัญหาเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนปลายที่เป็นอันตรายได้อาทิมะเร็งในลำไส้ใหญ่ ภาวะดังกล่าวนี้การคัดกรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งในลำไส้ใหญ่เป็นสิ่งสำคัญเพราะปัญหาดังกล่าว สามารถพบได้ในระยะต้นของโรคก็สามารถรักษาได้

 

 

 

ความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นมะเร็ง

 

นอกจากนี้สัญญาณเตือนที่ทำให้ คนไข้มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งระบบทางเดินอาหารนั้นจะไม่มีอาการอะไรเป็นพิเศษ ส่วนใหญ่แล้วคนไข้จะมีอาการก็ต่อเมื่อโรคเป็นค่อนข้างเยอะซึ่งคนไข้หลายๆคน ควรเข้ารับการคัดกรองมะเร็งในทางเดินอาหาร การคัดกรองจะทำในกรณีที่หนึ่งคือมีอายุเกิน 50 ปี กรณีที่สองคือมีอาการบางอย่างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งทางเดินอาหารเช่น น้ำหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ,ถ่ายอุจจาระออกมาแล้วมีเลือดปน หรือมีอาการปวดท้องเรื้อรัง อาการเหล่านี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนสำหรับโรคมะเร็งทางเดินอาหารได้

 

 

 

วิธีแก้ไขอาการ

 

เมื่อเกิดอาการขับถ่ายเป็นเลือด คนไข้สามารถรับประทานยาเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้หรือควรมาพบแพทย์ทันทีเพราะในภาวะเลือดออกบางครั้งผู้ป่วยอาจจะคิดว่าไม่มีภาวะอันตราย แต่อาจเป็นสัญญาณของโรคอันตรายร้ายแรงได้ อย่างเช่นโรคมะเร็งในทางเดินอาหารหรือแผลในทางเดินอาหารซึ่งการส่องกล้องเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการถ่ายเป็นเลือด สามารถใช้ได้ทั้งเรื่องของการวินิจฉัยและการรักษาอีกด้วย

 

 

บทความโดย : นายแพทย์ อัครวุฒิ จันทราพิรัตน์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้าน ระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและเอ็นโดสโคป  ชั้น 3 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ โทร. 02-836-9999 ต่อ 3821-2