World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ใครบ้างมีโอกาสเป็นโรคต้อหิน ? แปลกแต่จริงเกี่ยวกับ “ต้อหิน”

 

 

1. อายุ

คนที่มีอายุมากจะมีโอกาสเป็นต้อหินมากกว่าคนอายุน้อย ต้อหินบางชนิดเกิดในเด็กแรกเกิด หรือกลุ่มเด็กเล็กได้เช่นกัน แต่พบไม่บ่อยเท่าผู้สูงอายุ

 

2. ความดันในลูกตา

คนที่มีความดันในลูกตาสูงก็จะมีโอกาสเกิดโรคต้อหินได้สูง ในบางกรณีอาจเป็นเพียงภาวะความดันในลูกตาสูงโดยไม่มีการทำลายของขั้วประสาทตา ผู้ป่วยเหล่านี้ แพทย์อาจพิจารณาติดตามการรักษา โดยไม่ต้องใช้ยาลดความดันตา อย่างไรก็ดี ผู้ป่วยจำเป็นต้องตรวจหรือพบแพทย์เป็นระยะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคต้อหินในอนาคต

 

3. ประวัติครอบครัว

หากมีบิดา มารดา หรือญาติพี่น้องเป็นต้อหิน ก็จะมีโอกาสเป็นต้อหินมากขึ้นและควรได้รับการตรวจเป็นระยะ

 

4. สายตาสั้นมากหรือยาวมาก

คนที่มีสายตาสั้นมากๆ จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคต้อหินชนิดมุมเปิดมากกว่าคนปกติ และในคนที่สายตายาวมากๆ โดยมีขนาดของลูกตาเล็กกว่าปกติ ก็จะมีโอกาสเป็นต้อหินชนิดมุมปิด

 

5. โรคเบาหวาน

มีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินมากขึ้น คนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานจะมีอันตราย การเกิดเป็นโรคต้อหินสูงกว่าคนปกติ

 

6. โรคหัวใจและความดันโลหิตสูง

ผู้ป่วยโรคหัวใจและความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะที่เคยช็อคหรือมีหัวใจวายมาก่อน มีความเสี่ยงในการเกิดโรคต้อหินสูงขึ้น

 

7. ความผิดปกติทางเลือดและเส้นเลือด

มีหลักฐานชี้บ่งว่า ความเข้มข้นของเลือดที่ผิดปกติอาจสัมพันธ์กับโรคต้อหิน และโรคของเส้นเลือดที่เกี่ยวข้องกับภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติ เช่น โรคลูปัส เป็นต้น ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีความผิดปกติของเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงขั้วประสาทตาและทำให้เกิดเป็นโรคต้อหินได้

 

8. ปัจจัยภายนอกอื่นๆ

ที่อาจส่งผลให้เกิดต้อหินได้ เช่น ผู้ป่วยที่ใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์ ทั้งในรูปแบบยาหยอด ยากิน ยาฉีด ยาทา หรือยาพ่น โดยไม่อยู่ใต้ความควบคุมของแพทย์ ผู้ป่วยที่เคยได้รับอุบัติเหตุที่ตาอย่างรุนแรง เป็นต้น

 

9. อาชีพหรือกิจกรรมบางประเภท

ที่เพิ่มความดันตรงบริเวณคอและใบหน้า อาจทำให้ผู้ป่วยมีความดันตาสูงขึ้น และทำให้ต้อหินควบคุมได้ยาก เช่น นักดนตรีประเภทเป่า อาทิ ขลุ่ยและแซกโซโฟน นักร้องโอเปร่า นักดำน้ำ ยกน้ำหนัก หรือผู้ที่เล่นกีฬาที่ต้องมีการวางตำแหน่งของศีรษะอยู่ต่ำกว่าตัว เช่น โยคะท่าศีรษะหรือท่าไหล่ เป็นต้น

 

 

 

แปลกแต่จริงเกี่ยวกับ “ต้อหิน”

 

1. ต้อหินเกิดจากความดันลูกตาสูง

                ไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีความดันตาสูงจะเป็นต้อหิน พบว่าอาจมีคนไข้โรคต้อหินเกินกว่าครึ่งที่ความดันตาไม่สูง อย่างไรก็ตาม ความดันลูกตาที่สูงเกินไปจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของการเกิดโรคต้อหิน และคนที่มีความดันลูกตาสูงกว่า จะมีโอกาสเป็นต้อหินมากกว่า       

2. โรคต้อหินเป็นโรคของคนอายุมาก

                ที่จริงแล้วโรคต้อหินสามารถพบได้ในทุกช่วงอายุ อาจเป็นตั้งแต่แรกเกิด หรือพบร่วมกับโรคตาหรือโรคทางกายอื่นๆ ก็ได้

3. คนไทยมีความเสี่ยงต่ำต่อการเป็นโรคต้อหิน

                จากการสำรวจพบว่า คนไทยมีโอกาสเป็นโรคต้อหินสูงกว่าชาวตะวันตก เช่น 1 ใน 6 ของประชากรที่อายุเกิน 50 ปีมีโอกาสเป็นต้อหินมุมปิด ซึ่งหากได้รับการตรวจวินิจฉัยได้ทัน สามารถรักษาด้วยเลเซอร์และป้องกันไม่ให้เป็นต้อหินมุมปิดเฉียบพลันได้อีกเลย

4. โรคต้อหินถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม

                ประวัติโรคต้อหินในครอบครัวเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยง แต่ไม่ได้หมายความว่า ลูกจะต้องเป็นต้อหิน ถ้าพ่อหรือแม่เป็นต้อหิน กระนั้นก็ตาม บุคคลที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคต้อหินควรรับการตรวจเช็คสุขภาพตาแต่เนิ่นๆ และสม่ำเสมอ เพราะมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่าประชากรทั่วไป 5-6 เท่า

5. ต้อหินมักต้องมีอาการปวดตา

                ที่จริงแล้ว คนที่เป็นต้อหินมักไม่มีอาการอะไรเลย จนกระทั่งประสาทตาถูกทำลายไปครึ่งหนึ่ง จึงเริ่มมีอาการ ต้อหินส่วนใหญ่เป็นแบบเรื้อรัง ค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆ จนกระทั่งมาตรวจตากับแพทย์แล้วจึงพบว่าเป็น ส่วนต้อหินที่ทำให้ปวดตามากร่วมกับตามัว ตาแดง คือ ต้อหินมุมปิดเฉียบพลัน ซึ่งถ้าพบว่า มีอาการดังกล่าวร่วมกัน ไม่ควรนิ่งนอนใจ ให้ไปพบแพทย์ทันที

6. ต้อกระจก ถ้าทิ้งไว้ไม่รักษาจะกลายเป็นต้อหิน

                คนที่เป็นต้อกระจกจะไม่กลายเป็นต้อหิน เว้นเสียแต่ว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดต้อหินร่วม อาจพบโรคต้อกระจกและต้อหินได้ร่วมกันเนื่องจากทั้งสองโรคเป็นมากในผู้สูงอายุ ต้อหินทุติยภูมิอาจเกิดจากต้อกระจกได้ เช่น ในคนที่ทิ้งต้อกระจกไว้นานจนแก้วตาบวมมาก หรือทิ้งไว้จนต้อกระจกสุกขุ่นขาว ก็อาจทำให้เกิดต้อหิน เป็นภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องมาจากต้อกระจกได้

7. ใช้คอมพิวเตอร์มากทำให้เป็นต้อหิน

                ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากเพียงพอที่จะสนับสนุนคำพูดดังกล่าว การที่มีสายตาสั้นมาก เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดต้อหินได้ กลุ่มคนที่ทำงานหนักอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มักเป็นผู้มีสายตาสั้นมากอยู่แล้ว

ข้อมูลจากชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย

 

NUTTAMON SRISAMRAN,M.D.
แพทย์หญิง ณฐมน ศรีสำราญ
จักษุแพทย์เฉพาะทางต้อหิน

ประจำศูนย์จักษุเฉพาะทาง (Advanced Ophthalmology Center)
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
World Medical Hospital (WMC)