World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ตรวจเช็คก่อนสาย เพราะไตวายเสี่ยงตายไว!

 

ตรวจเช็คก่อนสาย เพราะไตวายเสี่ยงตายไว!

 

“ไต” คืออวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่ในการขับของเสียออกจากร่างกาย แต่เมื่อไตสูญเสียประสิทธิภาพในการขับของเสีย จะเกิดเป็น ภาวะไตวาย ที่ส่งผลให้อวัยวะแทบทุกส่วนของร่างกายเกิดความผิดปกติ และอันตรายถึงชีวิต!

 

ไตวาย คือภาวะความผิดปกติของระบบขับของเสีย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. ภาวะไตวายเฉียบพลัน คือ ภาวะที่ไตสูญเสียการทำงานอย่างรวดเร็ว เนื่องจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด เกิดโรคในระบบปัสสาวะ รวมถึงผลค้างเคียงจากการใช้ยาเกินขนาดหรือยาบางชนิดที่มีผลต่อไต

2. ภาวะไตวายเรื้อรัง คือ ภาวะที่ไตค่อย ๆ สูญเสียการทำงานอย่าช้า ๆ เป็นระยะเวลานานกว่า 3 เดือน เช่น การเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน และโรคถุงน้ำในไต

 

โดยอาการที่บ่งบอกว่าคุณกำลังตกอยู่ในภาวะไตวาย มีดังนี้

- คลื่นไส้อาเจียน

- ร่างกายอ่อนแรง

- เบื่ออาหาร

- นอนไม่หลับ

- ผิวแห้ง

- เป็นตะคริวตอนกลางคืน

- ตัวบวม ตาบวม

- ปัสสาวะลดลง

- หายใจไม่ถนัด

- มีภาวะซีดและเลือดจาง

 

จะเห็นได้ว่า อาการส่วนใหญ่ของภาวะไตวายเป็นอาการที่ไม่จำเพาะหรือยากที่จะสังเกต โดยมักมีอาการตอนที่เกิดเป็นไตวายระยะท้ายแล้ว ดังนั้น อย่ามัวรีรอสัญญาณเตือน หมั่นตรวจเช็คสุขภาพประจำปีอยู่เสมอ เพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของร่างกายทั้งภายในและภายนอก ตรวจก่อน รู้ก่อน ปลอดภัยแน่!

 

 

บทความโดย  นพ. ธาวิน ศรีนุต

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคไต

ประจำศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง และศูนย์ล้างไต

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ (WMC)

โทร 02 836 9999 ต่อ 3521-2