World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


งูสวัด Herpes zoster (shingles)

 

โรคงูสวัด Herpes zoster (shingles)

 

               โรคงูสวัดเกิดจากเชื้อ VZV หรือ Varicella-zoster virus (HHV-3)  โดยเป็นเชื้อไวรัสเดียวกับโรคอิสุกอิใส หรือ chicken pox โดยผู้ป่วยเคยรับเชื้อ หรือแสดงอาการของโรคอิสุกอิใส แล้วเชื้อไปหลบอยู่ที่ปมประสาท เมื่อร่างกายอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันตกลง ทำให้เชื้อโรคออกมาจากปมประสาท

 

อาการของโรค

 • ผื่นที่ผิวหนัง เริ่มจากเป็นลักษณะตุ่มแดงในช่วงแรก จากนั้นกลายเป็นตุ่มน้ำใส เรียงตัวเป็นกลุ่ม ตามแนวเส้นประสาท
 • อาการปวดแสบปวดร้อน  คัน หรือการรับรู้ที่ไวผิดปกติเมื่อสัมผัส บริเวณที่เป็น หรือบริเวณใกล้เคียง ในบางรายอาจมีอาการปวดโดยที่่ยังไม่มีอาการแสดงของผื่นได้

 

อาการแทรกซ้อน

 • การปวดเส้นประสาท โดยอาการปวดสามารถหลงเหลือในบางคนหลังจากที่ผื่นและตุ่มน้ำหายไปแล้ว (Postherpetic Neuralgia)
 • การติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติม
 • แผลเป็น รอยดำ
 • อาการแทรกซ้อนอื่นๆ ที่สามารถพบได้ ตามตำแหน่งเส้นประสาทของงูสวัดที่แสดงอาการ เช่น Acute Retinal Necrosis หรือจอประสาทตาอักเสบและจอประสาทตาย, Deafness หรือ หูหนวก เป็นต้น

 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ( Laboratory investigation)

 • Tzanck smear การขูดไปย้อมดูเซลล์
 • Blood for serology testing
 • PCR for  VZV virus
 • Viral culture

แนวทางการรักษา

 • Topical/ local therapy:

               - การประคบเย็น

               - ทำแผลด้วยการประคบน้ำเกลือ ในกรณีมีแผลเปิด

               - ยาทาต้านไวรัส อย่างเดียวมักไม่สามารถรักษางูสวัดได้

 • Antiviral therapy: 

               ยาต้านไวรัสงูสวัด ชนิด รับประทาน หรือ ให้ทางเส้นเลือด ปัจจุบันมีหลายตัว อาทิเช่น  Acyclovir, Famciclovir, Valacyclovir

 • ยาแก้ปวด

 

การป้องกัน

 • Zoster vaccine  ช่วยลดอัตราการเป็นโรคลง แต่ไม่สามารถกันได้ 100% ปัจจุบันราคาของวัคซีนยังสูงมากและยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือใช้ของร่วมกับผู้ป่วยงูสวัดหรือ อิสุกอิใส
 • รักษาสุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ

 

 

 

บทความโดย  พญ. กันต์กนิษฐ์ สันติปราน์รนต์ แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านโรคผิวหนังและความงาม   

ประจำศูนย์ศัลยกรรมและเวชกรรมเสริมสวย WMC ชั้น 4 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ (WMC)

โทร 02-836-9999 ต่อ 4521-2