World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ลำดับ ศูนย์บริการการแพทย์ สอบถาม
1 ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
2 ศูนย์ล้างไต
3 ศูนย์หัวใจ
4 ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง
5 จักษุวิทยาเฉพาะทาง
6 ศูนย์สุขภาพดีและเวชศาสตร์ชะลอวัย
7 ศูนย์กุมารเวช
8 ศูนย์สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
9 ศูนย์ความงามและศัลยกรรมตกแต่ง
10 ศูนย์เต้านม
11 ศัลยกรรมเฉพาะทาง
12 อายุรกรรมเฉพาะทาง
13 ศูนย์โรคทางเดินอาหารและเอ็นโดสโคป
14 โสต-ศอ-นาสิก เฉพาะทาง
15 ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง
16 ศูนย์เฉพาะทางปวดท้องและท้องผูก
17 แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
18 ศูนย์ภาพการแพทย์วินิจฉัย
19 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
20 ศูนย์ล้างไต
21 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพ
22 ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
23 ศูนย์การรักษาด้วยเครื่องไฮฟู
Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : info@theworldmedicalcenter.com