World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ลำดับ ศูนย์บริการการแพทย์ สอบถาม
1 ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า
2 ศูนย์สุขภาพดีและเวชศาสตร์ชะลอวัย
3 ศูนย์เวชศาสตร์ความงาม
4 ศูนย์โรคทางเดินอาหารและเอ็นโดสโคป
5 ศูนย์เฉพาะทางปวดท้องและท้องผูก
6 ศูนย์โสต-ศอ-นาสิก เฉพาะทาง
7 ศูนย์จักษุวิทยาเฉพาะทาง
8 ศูนย์ล้างไต
9 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ( กายภาพบำบัด )
10 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพ
11 ศูนย์กุมารเวช
12 ศูนย์สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
13 ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
14 ศูนย์หัวใจ
15 ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
16 ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง
17 ศูนย์ภาพการแพทย์วินิจฉัย
18 ศูนย์เต้านม
19 ศูนย์การรักษาด้วยเครื่องไฮฟู
20 ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง
21 ศูนย์ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง
22 แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
23 ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง
Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : info@theworldmedicalcenter.com