World Medical Hospital (WMC), Thailand

Languageศูนย์หัวใจ
คำอธิบาย


ศูนย์หัวใจ-เมตาบอลิซึมโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนเเจ้งวัฒนะ เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคหัวใจ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกก่อนการเกิดโรค ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคได้ดีกว่าที่จะให้การรักษาผู้ป่วยหลังจากที่เป็นโรคแล้ว ทำให้การดำรงชีวิตมีคุณภาพ ทางศูนย์โรคหัวใจเปิดให้บริการดูแลสุขภาพหัวใจอย่างครบวงจรโดยอายุรแพทย์โรคหัวใจ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัดและเภสัชกร โดยทำการประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันในระยะ 10 ปีข้างหน้าพร้อมทั้งนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ตรวจสภาวะของหลอดเลือดและหัวใจ รวมทั้งการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของโรค เพื่อพิจารณาให้คำแนะนำและการป้องกันล่วงหน้า เช่น การตรวจเลือดเพื่อวัดระดับน้ำตาล ไขมันชนิดต่างๆ การตรวจ High Sensitive C-Reactive Protein ( hs-CRP เพื่อหาภาวะหลอดเลือดแดงอักเสบเรื้อรัง ) การตรวจหลอดเลือดด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง เพื่อวัดปริมาณหินปูนสะสมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ ( Coronary Artery Calcium) การวัดความหนาของผนังหลอดเลือดแดงที่คอ ( Crotid Artery Intimal-Media Thickness ) แพทย์ และนักกายภาพบำบัดพร้อมให้คำแนะนำในการประเมิน และจัดโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับคุณบริการของเราการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ • การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยยากระตุ้นหัวใจและตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง 1. การตรวจผ่านทางผนังทรวงอก 2. การตรวจทางหลอดอาหาร 3. การตรวจก่อนและหลังการออกกำลังกาย • การวินิจฉัยโดยการฉีดสีสวนหัวใจ • การตรวจดูหัวใจ หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดแดงใหญ่ หลอดเลือดปลายแขนขา หลอดเลือดเลี้ยงปอด ด้วยเครื่องวินิจฉัยสนามแม่เหล็กและเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง • การตรวจอุลตราซาวด์หลอดเลือดแดงเลี้ยงสมอง การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยมัณฑนากรหลอดเลือด • การขยายหลอดเลือดหัวใจโดยลูกโป่งถ่างขยาย (Balloon angioplasty) • การขยายหลอดเลือดกรณีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน • การใส่ขดลวดถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ • การถ่างขยายลิ้นหัวใจที่ตีบโดยใช้ลูกโป่ง • การขยายหลอดเลือดแดงตีบตันที่เลี้ยงอวัยวะต่างๆ เช่น สมอง ไต แขน ขา • การักษาโรคลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงปอด • การปิดรูรั่วที่ผนังหัวใจด้วยสายสวนและอุปกรณ์พิเศษ • เครื่องช่วยเพิ่มความดันโดยลูกโป่งในหลอดเลือดแดงใหญ่ ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด • การผ่าตัดต่อหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจหรือการผ่าตัดบายพาส (CABG) • การผ่าตัดซ่อมแซมและเปลี่ยนลิ้นหัวใจ • การผ่าตัดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในทารกแรกเกิดและในเด็ก • การผ่าตัดโรคหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องอกหรือช่องท้อง • วิสัญญีวิทยาหัวใจและทรวงอก การวินิจฉัยและรักษาแบบครบวงจรสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดอื่นๆ • ภาวะหัวใจล้มเหลว • โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ • โรคลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบ • โรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ • โรคน้ำในเยื่อหุ้มหัวใจ • โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด • โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ aorta โป่งพอง • โรคของหลอดเลือดแดงเลี้ยงสมอง (Carotid) ไต หรือ แขนขาตีบตัน • โรคความดันเลือดในปอดสูง กายภาพบำบัดฟื้นฟูหัวใจ • สำหรับผู้ที่เป็นโครหลอดเลือดหัวใจอุดตัน • ให้คำแนะนำในการประเมินและจัดโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม

สถานที่ & ติดต่อ

ศูนย์หัวใจ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนเเจ้งวัฒนะ ( WMC )

โทร. 02-836-9999 ต่อ 2821-3

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

• เครื่องวิ่งสายพานตรวจหัวใจ
• เครื่อง Echocardiography
• เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง
• เครื่องฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ
• ดิจิตอลเอ็กซเรย์ และ MRI