World Medical Hospital (WMC), Thailand

Languageศูนย์หัวใจ
คำอธิบาย


ศูนย์หัวใจ – เมตาบอลิซึม โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC) เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคหัวใจ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกก่อนการเกิดโรค ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคได้ดีกว่าที่จะให้การรักษาผู้ป่วยหลังจากที่เป็นโรคแล้ว ทำให้การดำรงชีวิตมีคุณภาพ ทางศูนย์โรคหัวใจเปิดให้บริการดูแลสุขภาพหัวใจอย่างครบวงจรโดยอายุรแพทย์โรคหัวใจ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัดและเภสัชกร โดยทำการประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันในระยะ 10 ปีข้างหน้า พร้อมทั้งนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ตรวจสภาวะของหลอดเลือดและหัวใจ รวมทั้งการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของโรค เพื่อพิจารณาให้คำแนะนำและการป้องกันล่วงหน้า เช่น การตรวจเลือดเพื่อวัดระดับน้ำตาล ไขมันชนิดต่างๆ การตรวจ high sensitive C-reactive protein (hs-CRPเพื่อหาภาวะหลอดเลือดแดงอักเสบเรื้อรัง) การตรวจหลอดเลือดด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง เพื่อวัดปริมาณหินปูนสะสมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery calcium) การวัดความหนาของผนังหลอดเลือดแดงที่คอ (carotid artery intimal-media thickness) แพทย์ และนักกายภาพบำบัดพร้อมให้คำแนะนำในการประเมิน และจัดโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับคุณ บริการของเรา การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ • การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยยากระตุ้นหัวใจและตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง 1. การตรวจผ่านทางผนังทรวงอก 2. การตรวจทางหลอดอาหาร 3. การตรวจก่อนและหลังการออกกำลังกาย • การวินิจฉัยโดยการฉีดสีสวนหัวใจ • การตรวจดูหัวใจ หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดแดงใหญ่ หลอดเลือดปลายแขนขา หลอดเลือดเลี้ยงปอด ด้วยเครื่องวินิจฉัยสนามแม่เหล็กและเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง • การตรวจอุลตราซาวด์หลอดเลือดแดงเลี้ยงสมอง การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยมัณฑนากรหลอดเลือด • การขยายหลอดเลือดหัวใจโดยลูกโป่งถ่างขยาย (Balloon angioplasty) • การขยายหลอดเลือดกรณีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน • การใส่ขดลวดถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ • การถ่างขยายลิ้นหัวใจที่ตีบโดยใช้ลูกโป่ง • การขยายหลอดเลือดแดงตีบตันที่เลี้ยงอวัยวะต่างๆ เช่น สมอง ไต แขน ขา • การักษาโรคลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงปอด • การปิดรูรั่วที่ผนังหัวใจด้วยสายสวนและอุปกรณ์พิเศษ • เครื่องช่วยเพิ่มความดันโดยลูกโป่งในหลอดเลือดแดงใหญ่ ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด • การผ่าตัดต่อหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจหรือการผ่าตัดบายพาส (CABG) • การผ่าตัดซ่อมแซมและเปลี่ยนลิ้นหัวใจ • การผ่าตัดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในทารกแรกเกิดและในเด็ก • การผ่าตัดโรคหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องอกหรือช่องท้อง • วิสัญญีวิทยาหัวใจและทรวงอก การวินิจฉัยและรักษาแบบครบวงจรสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดอื่นๆ • ภาวะหัวใจล้มเหลว • โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ • โรคลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบ • โรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ • โรคน้ำในเยื่อหุ้มหัวใจ • โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด • โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ aorta โป่งพอง • โรคของหลอดเลือดแดงเลี้ยงสมอง (Carotid) ไต หรือ แขนขาตีบตัน • โรคความดันเลือดในปอดสูง กายภาพบำบัดฟื้นฟูหัวใจ • สำหรับผู้ที่เป็นโครหลอดเลือดหัวใจอุดตัน • ให้คำแนะนำในการประเมินและจัดโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม

สถานที่ & ติดต่อ

รพ.เวิลด์เมดิคอล ชั้น 2
ศูนย์หัวใจ

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

• เครื่องวิ่งสายพานตรวจหัวใจ
• เครื่องเอคโค่คาดิโอแกรม
• เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชม.
• เครื่องฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ
• ดิจิตอลเอ็กซเรย์ และเอ็มอาร์ไอ