World Medical Hospital (WMC), Thailand

Languageศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง
คำอธิบาย


โรงพยาบาลฟันดับบลิวเอ็มซี เป็นคลินิกทันตกรรมที่ทันสมัยใน โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล บริหารโดยโรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 49 กรุงเทพฯ ที่เปิดบริการรักษาคนไข้ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 เราให้การตรวจรักษาโรคฟันและช่องปาก โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง การบริการรักษาทางทันตกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐานด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทันตกรรม เอกซเรย์ และแลปทันตกรรมที่ก้าวหน้าทันสมัยด้วยเทคโนโลยีระดับสูง พร้อมด้วยระบบป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนตลอดการรักษา เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้คนไข้ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมที่มีมาตรฐานและเก็บรักษาฟันธรรมชาติไว้ให้นานที่สุด ในสถานที่สะอาดและสะดวกสบายผ่อนคลายความวิตกกังวลในการรักษาทางทันตกรรม กรณีคนไข้มีปัญหาด้านสุขภาพร่างกายหรือโรคประจำตัวที่อาจมีผลกระทบต่อการรักษาฟัน และอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ จะได้รับการตรวจรักษาร่วมกับแพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

สถานที่ & ติดต่อ

รพ.เวิลด์เมดิคอล ชั้น 4
ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

เมื่อคนไข้ได้รับการตรวจครั้งแรกที่โรงพยาบาลฟันดับบลิวเอ็มซี ทันตแพทย์จะตรวจฟันและช่องปาก เอกซเรย์ฟัน ตลอดจนตรวจความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า พร้อมแนะนำและวางแผนการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมกับคนไข้ก่อนส่งคนไข้ไปรักษากับทันตแพทย์เฉพาะทาง การบริการทางทันตกรรม ได้แก่ การขูดหินปูนและรักษาโรคเหงือก การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันธรรมชาติไม่มีสารปรอท การฟอกสีฟันที่เกิดอาการเสียวฟันน้อยการจัดฟันแบบมองไม่เห็นเครื่องมือ เซรามิควีเนียร์ที่สวยงามคล้ายฟันธรรมชาติ เซรามิคอินเลย์สำหรับการบูรณะฟันขนาดใหญ่ครอบฟันและสะพานฟันเซรามิคทั้งหมดหรือเซรามิคโครงโลหะทองด้านใน รากฟันเทียมทุกชนิด ตรวจหามะเร็งช่องปากศัลยกรรมในช่องปากและแก้ไขความผิดปกติของใบหน้า

การถ่ายภาพเอกซเรย์ระบบดิจิตอลชนิดในและนอกช่องปาก แพนโนรามิค เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ซีทีสแกน เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัย และรักษาทางทันตกรรม ศัลยกรรมรากฟันเทียม การวิเคราะห์ความผิดปกติของรากฟัน กระดูกขากรรไกร ข้อต่อกระดูกขากรรไกร การทำศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า

ความกลัวของการเข้ารับการรักษาฟันเป็นอุปสรรคสำคัญทำให้คนไข้เกิดปัญหาโรคฟันและช่องปาก การใช้ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ยาสลบและระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำโดยวิสัญญีแพทย์ ร่วมกับการรักษาทางทันตกรรม สำหรับคนไข้ผู้ใหญ่ที่กลัวการทำฟันและเด็กที่ขาดความร่วมมือการรื้อวัสดุอุดฟันสีเงินที่เรียกว่าอมัลกัม สามารถป้องกันไอปรอทโดยใช้แผ่นยางป้องกันในช่องปาก เครื่องดูดน้ำลายกำลังสูง แว่นตาป้องกันและเครื่องช่วยหายใจอากาศบริสุทธิ์

การรักษาคลองรากฟันโดยใช้กล้องไมโครสโคป และเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อเพิ่มศักยภาพการมองเห็นอย่างชัดเจน ทำให้การรักษาคลองรากฟันมีประสิทธิภาพสูงสุด ปลอดภัยประสบผลสำเร็จในการรักษามากกว่าเดิมและใช้ระยะเวลาในการรักษาน้อยลง

แลปทันตกรรมที่ก้าวหน้าทันสมัย และเทคโนโลยีระดับสูงสามารถ ผลิตงานเพื่อการบูรณะฟันที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลสามารถบดเคี้ยวอาหารได้ดี และเสริมสร้างบุคลิกภาพความสวยงามตามที่ต้องการ