The World Medical Center (WMC), Thailand
CALL CENTER
02-836-9999
 • WMC Channel วิดีโอแนะนำ โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์)

  เเนะนำคุณหมอ

  ประสบการณ์การรักษา

  บทความสุขภาพ

  • ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction)

   ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย หมายถึง ภาวะที่อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวได้อย่างเพียงพอ หรือไม่สามารถรักษาการแข็งตัวไว้ได้นานขณะมีเพศสัมพันธ์ เช่น บางคนอาจจะไม่แข็งตัว บางคนอาจจะหลั่งเร็ว บางคนอาจจะมีอาการปวดเวลาหลั่ง เป็นต้น
   อ่านเพิ่มเติม >>