The World Medical Center (WMC), Thailand
 • WMC channel

  WMC Channel

  เเนะนำคุณหมอ

  ประสบการณ์การรักษา

  เกร็ดความรู้เรื่องสุขภาพ

  • มารู้จักกับพัฒนาการเด็ก

   พัฒนาการคืออะไร พัฒนาการ (development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพ หรือ ประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ ซึ่งต้องดีขึ้น หรือทำได้มากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าทำได้ลดลง เราก็จะไม่เรียกว่า “พัฒนาการ” เราจะเรียกว่า “ถดถอย” (regression) พัฒนาการเป็นผลจากพันธุกรรม การเจริญเติบโตของสมอง และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายรวมถึงการเลี้ยงดูด้วย
   อ่านเพิ่มเติม >>